Mindfulness og medfølelse -nødvendige kapasiteter å styrke etter traumatisering

Dato for neste kurs:

21.–22. mars 2019

7.–8. november 2019

Mer informasjon: http://www.modum-bad.no/dagtilbud/traumepoliklinikken-modum-bad-i-oslo/kurstilbud/mindfulness-medfolelse-nodvendige-kapasiteter-a-styrke-traumatisering/