Mindfulness og medfølelse -nødvendige kapasiteter å styrke etter traumatisering

Torsdag 2. og fredag 3. november 2017 i Oslo

Mer informasjon: http://www.modum-bad.no/dagtilbud/traumepoliklinikken-modum-bad-i-oslo/kurstilbud/mindfulness-medfolelse-nodvendige-kapasiteter-a-styrke-traumatisering/

Lær deg mindfulness og indre medfølelse!

Kursdato: 9. november 2017 på Kildehuset, Modum Bad på Vikersund

Mer informasjon: http://www.kildehuset.no/personlig-utvikling/mindfulness-i-praksis-2017/