Store belastninger og traumatiske hendelser er utfordrende å håndtere. Med smertefulle ettervirkninger, kan det være vanskelig å komme seg videre i livet. Kontakten med oss selv og andre kan føles både overveldende og fjern, og vi kan streve med å kontrollere våre fysiske og følelsesmessige reaksjoner.

Trening i oppmerksomt nærvær og medfølelse er metoder som øker evnen til nærvær i møte med livets gode og vonde sider.  Forskning viser at disse metodene har god innvirkning på følelsene og tankene våre, den kroppslige helsen og relasjonene våre. På samme måte som fysisk trening gjør oss i stand til å tåle mer fysiske påkjenninger, vil disse mentale treningsmetodene gjøre oss mer robuste til å møte livets utfordringer.

Boken er skrevet som en kurs – og selvhjelpsbok. Den gir innføring i kunnskapen om hvordan traumatiserende hendelser påvirker kropp og sinn og hvordan vi på en systematisk måte kan trene oppmerksomhet og medfølelse uten å bli overveldet. Det åpner rom for å oppleve mer tilstedeværelse, livsglede og vitalitet. Boken inneholder teori, en komplett kursmanual med øvelser samt et kapittel som henvender seg til behandlere og instruktører i mindfulness som ønsker å inkludere denne tilnærmingen i sitt arbeid. Helsepersonell som har lest boken har gitt tilbakemelding om at de også bruker boken for egen del, og at øvelsene hjelper dem og er overkommelige i en travel hverdag.