Maleri av endre i vannet.

Mindfulness og medfølelse

En vei til vekst etter traumer

Boken viser hvordan øvelser i mindfulness og medfølelse kan virke helende på et traumatisert sinn. Trening i oppmerksomt nærvær og kultivering av medfølelse er metoder som øker evnen til nærvær både i møte med livets gode og vonde sider.  Forskning viser at disse metodene har mange gode effekter på våre følelser og tanker, vår kroppslige helse og våre relasjoner. På samme måte som fysisk trening gjør oss i stand til å tåle mer fysiske påkjenninger, vil disse indre mentale treningsmetodene gjøre oss mer robuste til å møte livets psykiske påkjenninger.

Store belastninger og traumatiske hendelser kan være utfordrende å takle. Med smertefulle ettervirkninger på både kropp og sinn, kan det være vanskelig å komme seg videre i livet. Vi kan føle oss totalt forandret. Kontakten med oss selv og andre kan føles både overveldende og fjern, og vi kan streve med å kontrollere våre fysiske og følelsesmessige reaksjoner.

Boken  er skrevet som en kurs – og selvhjelpsbok. Den inneholder kunnskap og øvelser i oppmerksomt nærvær og medfølelse, som vil kunne hjelpe deg håndtere dine ettervirkninger og styrke din vei mot heling. For at dette skal være mulig må treningen tilpasses slik at den føles trygg nok og følelsen av kontroll kan styrkes. Du vil derfor få en innføring i kunnskapen om traumatiserende hendelser  påvirker kropp og sinn og hvordan du på en systematisk måte kan trene oppmerksomhet og medfølelse uten å bli overveldet. Det åpner rom for å oppleve mer tilstedeværelse, livsglede og vitalitet. Boken inneholder teori, en komplett kursmanual med øvelser samt et kapittel som henvender seg til behandlere og instruktører i mindfulness som ønsker å inkludere denne tilnærmingen i sitt arbeid.


Les også våre nye artikler:

Clients’ experiences with a Trauma-sensitive mindfulness and compassion group intervention: a first-person perspective on change and change mechanisms

Change despite obstacles: A mixed-methods pilot study of a trauma-sensitive mindfulness and compassion intervention