Mindfulness og medfølelse -nødvendige kapasiteter å styrke etter traumatisering

For mer informasjon om kommende kurs, besøk denne linken:

http://www.modum-bad.no/dagtilbud/traumepoliklinikken-modum-bad-i-oslo/kurstilbud/mindfulness-medfolelse-nodvendige-kapasiteter-a-styrke-traumatisering/